Tüm Dualar ve Salavatlar - Salavat-ı Şerif ve Faziletleri - Salat-i Münciye - www.cennet-kapisi.net 
Anasayfa - Gayemiz - Anket - Ziyaretçi Defteri - İletişim    
Allahümme Salli ve Sellim âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli Seyyidina Muhammed Surelerin, Ayetlerin ve Dualarin Fazileti
Tüm Dualar Burda
Eğitilmiş Misyonerlerin (sözde Müslüman Hocaların) yeni Fitnesi „BIZE SADECE KURAN YETER“ Önemli bir Konu Tıklayın!
(Hz.Ömer Dizisi şimdi full HD Türkçe izle!)


Dikkat: Konulara Tıkladığınızda Sayfanın alt Bölümüne Bakın...
 1. Salavat-ı Azam (Uzun)
 2. Salavat-ı Azam (Kısa)
 3. Salavat-ı şerife Getirmenin Fazileti
 4. Allah Resulü'nü Sevmenin Alametleri
 5. Salavat-ı Şerifler Hususunda Kıssalar
 6. Kevser Havuzundan içmek için Salavat
 7. Hz Peygamberin (s.a.v) Mübarek Isimlerin Okumanın Fazileti
 8. Emir Buhari Hazretleri'nin Musibetlere Karşı Okuduğu Salavat
 9. Delaili Hayratı Yetmiş Bin Defa Okumaya Denktir
 10. Gönenli Mehmed Efendi Tafsiye ettiği Salavat
 11. Dünya ve Ahiret Rızkının Bolluğu için
 12. Insin Cinnin Tesbihine Bedel Salavat-ı Cevheretil Kemal
 13. Resulü Ekrem ile Görüşmeyi Arzu Edenler
 14. Salavat-ı Künhiyye
 15. Maddi ve Manevi Yükselmek için okunacak Salavat-ı Mecule
 16. Bütün Peygamberlere şeffatçı olacaktır
 17. Salavatı Fatih (120.000 Salavat Gücünde)
 18. Salavat-ı Tefriciyye
 19. Salat-i Münciye
 20. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Şemaili
 21. Âmentü Billâhi Duası ve Fazileti
 1. Abdülkadir Geylani'nin Okudukları Fazileti bir Salavat-ı Şerife
 2. On bin Salavat Gücünde bir Salavat
 3. On bir bin Salavat-ı Şerife Kuvvetinde bir Salavat
 4. On dört bin Salavat-ı Şerife Kuvvetinde bir Salavat
 5. Otuz bin Salavat-ı Şerife Gücünde bir Salavat
 6. Yetmiş bin Salavat-ı Şerife okuma Gücünde bir Salavat
 7. Yetmiş bin Melek Sevap yazmaktan yorulur
 8. Yetmiş bin Salavat-ı Şerife okuma gücünde bir Salavat
 9. Allah Resulü(s.a.v)'i Rüyada Görmek için
 10. Hz.Fatima(r.a) Validemizin okuduğu Salavat
 11. Tesiri Yüzbin Salavata denk Salavat-ı Şerifeler
 12. 600 Bin Salavat-ı Şerife denk bir Salavat
 13. Salavat-ı Şemsiyye
 14. 700 bin Salat'ü Selam Gücünde Salavat
 15. Delail-i Hayrat-ı Okumaya denk Salavatlar
 16. Delail-i Hayrat-ı kırk defa Okumaya denk Salavatlar
 17. Salavat-ı Vasl
 18. Şefaat'i Nebi'ye Nail Olmak
 19. Hayırlı bir işin Gerçekleşmesi için
 20. Borçtan Kurtulmak icin
 21. 40 Milyon Sevap Kazandıran Dua
 22. Peygamber Efendimize muhabbeti artıran salavat

Tüm Dualar ve Salavatlar - Salavat-ı Şerif ve Faziletleri - Salat-i Münciye - www.cennet-kapisi.net

Salat-i Münciye Okunuşu:

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

Manası:

"Allahım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

Bazı yerlerde, "Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr." kısmının olmadığını da belirtelim. Ancak bu kısmın söylenmesi de çok faydalıdır.

Bu Salâvat-ı Şerifenin büyük önemi ve sevabı vardır. Sürekli bu salavata devam edenin, belalardan emin, gelecek musibetlere perde, arzularının kolay, rızkının da bereketli olacağı ümit edilir.

Dua esnasında eller (duanın seması sayılan) yukarıya açık olarak (ayrı) şekilde tutulur. İki elin avuç içi terazinin iki gözü gibi muvazeneli şekilde göğüs hizasında, semadan gelecek Rahmet-i İlâhiyye’ye açık bekler. Ancak, bazı zamanlarda bu iki elin yanyana birleşip, bitişik şekilde tutulması da sünnete aykırı değildir. Resûl-i Ekrem Hazretleri her iki halde de dua yapmıştır. Lâkin çoğu defa ellerini ayrı şekilde tuttuğu anlaşılmaktadır. Nitekim Şafiî mezhebinde duanın korku mânâsına gelen cümlelerinde ellerin içinin yere çevrilip aşağıya tutulduğu gibi. Hanefi’de ise avuç içinin aşağıya çevrilmesi sadece yağmur duasında meşru kılınmış, diğerlerine şâmil olmamıştır. Şafilerin dua ederken musibetten sakınmak için ellerini aşağıya çevirmeleri bazı hadislere dayanmaktadır ki sünnettir. Bu hadislerden birisi şöyledir: “Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.” (Bu konuyla ilgili Hadisler için bkz: Müsned, Ahmed b. Hanbel 4/56; Mecmau’z- zevaid, 10/168; Cemu’l-fevaid, 2/618; el-Fethu’l-kebir, 2/357; ) Bu nedenle ellerini dua ederken aşağıya çevirenler bu hadislere göre amel etmiştir. Hanefiler ise bu konuda şafileri taklit etmiş oluyor.

Konuyla ilgili bir hatıra:

Bu konuda İbni Fakihani (Fecri Münir) isimli kitabında özetleyeceğim şu olayı nakleder:
Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa, fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica etmiş:
Ya Resulallah, gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster!..
O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş: Ey Ebu Musa! Tüncina duasını okuyun! Yani, kurtaran duayı okuyun, kurtaran duayı...
Demiş ki: Ya Resulallah, bu Tüncina duası hangisidir, biz bilmiyoruz?
Efendimiz (sav) bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz (salaten Tüncina)'yı okumuş, bunu okuyun, diye tenbih buyurmuş.
Gemide ki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa'dan öğrenip okumuşlar, fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlar.
Bu duanın bu gibi özelliklerinden doalayıdır ki bizim de hudutlarımızda düşman tehlikesi belirince eli silah tutan askerlerimiz hudut boylarına gidip maddi silahıyla karşı koyarken, içerde seccadesi başındaki müminler de hep bu kurtaran duayı okumuşlardır.
Maddi silah yanında manevi silahla da düşmanı sınırlarımızdan kovmuşlardır.
Bu konuyu Ehli Sünnet mecmuasında yazan merhum Zapsu, bir teklifte bulunmuş ve demiştir ki: Harpte sınırlarımızda beliren düşman tehlikesini önlemek için camilerimizde diyanet tarafından okunması istenen (Salaten Tüncana)'yı artık bırakmalıyız. Zira tehlike geçmiştir. Yarın Allah korusun bir tehlike daha söz konusu olursa o zaman neyi okuyacağız.
Faslı Davut efendinin yazdığı (Delailül Hayrat)'ta da geçen bu salavatı şerife için Bediüzzaman Hz. (bir çok aktabların okumakta titizlik gösterdiği salavat) diye bahseder. Bu salavatı şerife ilham ile yazılmıştır. Ne okuyana nede okumayana bir ısrar olmamalıdır. Okunursa sevabı var, okunmazsa günahı yoktur. Ben şahsen okurum, okunmasını da isabetli bulurum. İsmi üstünde kurtaran salavat. (Ahmet Şahin, Güncel Sorulara Çözümler.)  Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh
Bu Site en iyi ve doğru Internet Explorer Hariç diğer tüm Tarayıcıları ile gözükür