Resulullah'ın (sav) Dilinden Cennet - Cennette Eşlerin Durumu İle İlgili Hadisler - Cennet Hakkında Tüm Konular - www.cennet-kapisi.net 
Anasayfa - Gayemiz - Anket - Ziyaretçi Defteri - İletişim    
Allahümme Salli ve Sellim âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli Seyyidina Muhammed Surelerin, Ayetlerin ve Dualarin Fazileti
Tüm Dualar Burda
Eğitilmiş Misyonerlerin (sözde Müslüman Hocaların) yeni Fitnesi „BIZE SADECE KURAN YETER“ Önemli bir Konu Tıklayın!
(Hz.Ömer Dizisi şimdi full HD Türkçe izle!)


Dikkat: Konulara Tıkladığınızda Sayfanın alt Bölümüne Bakın...
 1. Allah'ın Cennet Ehli İçin Hazırladığı Nimetler
 2. Cennetteki Zenginlik ve Bolluk
 3. Cennet Hazineleri
 4. Cennetteki Mülkün Genişliği
 5. Kıymetli Taşların ve Madenlerin Bolluğu
 6. Cennet Mekanlarının Güzelliği
 7. Cennet Köşkleri
 8. Cennetteki Şehirler
 9. Cennet İçindeki Saraylar
 10. Cennetteki Otağlar
 11. Cennetteki Çarşılar
 12. Cennetteki Yiyecekler
 13. Meyvelerin Bolluğu
 14. Cennetteki Yiyeceklerden Örnekler
 15. Cennetteki İnsan Güzelliği
 16. Giyeceklerin Güzelliği ve Çeşitliliği
 17. Cennetteki Doğa Güzelliği
 18. Cennet Ağaçları
 19. Cennetteki Irmaklar ve Denizler
 20. Cennetteki Genişlik
 21. Cennetteki Güzel Kokular
 22. Cennette Ses ve Konuşmalardaki Güzellik
 23. Cennetteki Ses Güzelliği
 24. Cennetteki Sonsuz Yaşam ve Gençlik
 25. Cennetteki Ebedi Gençlik
 26. Cennet Ehlinin Yaşıt Olması
 27. Cennet ve Cehennem Ehlinin Konuşması
 28. Cennet Şu Anda Var mıdır?
 29. Cennet de Allah'ın Görülmesi
 30. Cennet Yeryüzünde miydi?
 31. Cennet de Hangi Dil Konuşulacak?
 32. Cennet ve Cehennemin Ebediliği
 33. Cennete Girecek İlk Kadın
 34. Cennete Nasıl Ağaç Dikilir
 35. Cennet'in Anahtarı
 1. Cennette İstenen Herşeyin Olması
 2. Cennette İstenen Şeylerin Anında Olması
 3. İstendiği Gibi Suret Değiştirebilme
 4. Dileyen Kişinin Çocuk Sahibi Olması
 5. Gece ve Uyku Olmaması
 6. Anlaşmazlık Olmaması
 7. Üzüntü, Sıkıntı Gibi Olumsuzlukların Olmaması
 8. Cennet Ehlinin Allah'a Yakınlığı
 9. Allah'ın Hoşnutluğunu Kazanmış Olmaları
 10. Cehennemden Kurtulmuş Olmanın Sevinci
 11. Herkesin Dünyada Yaptıklarının Karşılığını Alması
 12. Cennetin Derece Derece Olması
 13. Cennet Ehlinin Özellikleri
 14. Cennet Neşesini Yaşamak
 15. Zamanın İzafiyeti ve Kader Gerçeği
 16. Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Aslında Aynı Zamandır
 17. Cennet Ehli Kaderde Bellidir
 18. Maddenin Aslının Gösterdiği Büyük Gerçek
 19. Maddesel Dünya, Bir Görüntüler Bütünüdür
 20. Maddenin Gerçeği ve Ahiret
 21. Bediüzzaman, Hayal Suretinde Yaratıldığını Açıklamıştır
 22. Tek Mutlak Varlık Allah’tır
 23. Ayetlerle Cennet
 24. Cennette Eşler - Cennette Cinsel Hayat
 25. Cennette Eşlerin Durumu İle İlgili Hadisler
 26. Cennet'in Güzellikleri
 27. Cennet'in Tabakaları
 28. Cennetlikler Kimlerdir
 29. Cennette Kadın
 30. Edison Cennete Gidecek mi?
 31. Eşler Cennette Birlikte mi Olacak?
 32. Cennette Huriler
 33. Cennette Kevser Havuzu
 34. Sabataycılar Cennete Girecek mi?
 35. Cennet - Film

Resulullah'ın (sav) Dilinden Cennet - Cennette Eşlerin Durumu İle İlgili Hadisler - www.cennet-kapisi.net

Ebu Hureyre'den gelen şu hadis daha önce geçmişti:

"Ey Allah'ın elçisi, Cennet'te hanımlarımıza varacak mıyız?" denildi.

"Kişi günde yüz bakireye ilişir" buyurdular." (Taberanî, el-Mucem es-Sağîr, II, 12-13)

Sıhhati üzere ittifak edilmiş bulunan şu Ebu Musa hadisi de öyle:

"Mü'minin içi boş bir tek inciden bir çadırı olur. Cennet'te uzunluğu altmış mildir. İçinde mü'minin aileleri vardır, mümin onları dolaşır "

Enes hadisi de geçti:

"Mümine Cennet'te şu kadar şu kadar kadına yetecek bir kuvvet verilir."

Tirmizi buna sahih demiştir. (Tirmizî, 2536)

 Taberâni, Abdullah b. Ahmed ve başkası rivayet ederler:

... Lukayt b. Âmir, ey Allah Rasûlü, Cennet'te neleri seyredeceğiz? demiş. Şöyle buyurmuşlar:

"Süzülmüş baldan nehirleri, başağrısı ve pişmanlık vermeyen içki nehirleri, tadı değişmemiş sütten nehirleri, bozulmamış su nehirlerini, ilâhının hayatına yemin olsun ki bildiğimiz meyveleri ve onlar cinsinden daha iyilerini ve tertemiz eşleri."

Ey Allah'ın elçisi, bize orada sâlih kılınmış eşler mi var? dedim. Şöyle buyurdular:

"Salih kadınlar sâlih erkeklerindir, onlardan o erkekler sizin dünyadaki lezzetleriniz ve zevk alışınız gibi zevk alırlar, ancak orada doğum yoktur."

(Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, X, 34'da bunu Abdullah ve benzerini Taberani rivayet etmiştir)

İbn Vehb der ki:

... Derrâc'den,

... Ebu Hureyre'den. Dedi ki:

"Ey Allah'ın Rasûlü; Cennet'te cima edecek miyiz?

"Canım elinde olana yemin olsun ki evet, hem de istediği kadar edecek, dedi ve işini görüp kalktığı zaman kadın tekrar tertemiz bir bakire olacak" buyurdu. (Ebu Nuaym, Sıfat el-Cenneh, 393)

Taberanî der ki:

... Bize Muallâ b. Abdirrahman el-Vâsiti anlattı,

... Ebu Said el-Hudrî, Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu demiştir: "Cennet ehli, hanımlar ile cima ettiklerinde onlar tekrar bakire hale gelirler." (Taberanî, el-Mu'cem es-Sağir, I, 91)

 Taberanî der ki:

... Hâşim b. Zeyd'den,

... Ebû Ürname'nin anlattığına göre, Rasûlüllah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cennet ehli yapışırlar mı diye sorulmuş.

"Bıkmayan bir zeker, dinmeyen bir şehvet ile istediği kadar" buyurmuşlar. (Taberanî, el-Kebîr, 7674)

Taberanî der ki:

... Bize Hâlid b. Yezîd anlattı,

... "Ebu Ümâme'nin dediğine göre Rasûlüllah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cennet ehli cima eder mi diye sorulmuş.

"Oynaşa oynaşa, ancak menî de yok meniyye (ölüm) de yok" buyurmuşlar. (Taberanî, el-Kebîr, 7479; Beyhakî, el-Ba's ve'n-Nuşûr, 367)

Ebu Nuaym der ki:

... Bize Abdurrahman b. Ziyâd anlattı,

... Ebu Hureyre'nin anlattığına göre;

Rasûlüllah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cennet ehli eşlerine dokunacak mı, diye sorulmuş.

"Evet, beni hak ile gönderene yemin olsun ki, bıkmayan bir zeker (erkeklik organı), incimeyen bir fere ve kesilmeyen bir şehvet ile," buyurdular.

(Ebu Nuaym, Sıfat el-Cenneh, 366)

el-Hasen b. Süfyân Müsned'inde şöyle demiştir:

Bize Hişâm b. Ammer anlattı,

... Bize Osman b. Ebî Âtike anlattı, Ali b. Zeyd'den,

... Ebu Ümâme Rasûlüllah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cennet ehli nikâh (cima) yapar mı, diye soruldu, bunun üzerine;

"beni hak ile yollayana yemin olsun ki evet, hem istediği kadar" buyurdular ve eliyle işaret ettiler, sonra, "fakat meni yok, meniyye (ölüm) yok" dediler demiştir. (Ebu Nuaym, Sıfat el-Cenneh, 369)

İshak b. İbrahim anlatır, Yahya b. Yemân anlatır,

... Said b. Cübeyr der ki:

"Kişinin şehveti, bedeninde yetmiş yıl cereyan eder, hep lezzet bulur, onlara cünüplük gelmez ki temizlenmeye ihtiyaç duysunlar. Zafiyet veya kuvvetten düşme olmaz. Zevk ve nimetler içinde cima eder dururlar, hiçbir şekilde bir âfet söz konusu değildir."

Enes (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Cennete giren bir Müslüman’a şu kadar ve bu kadar cinsel ilişki yapabilme gücü verilecektir.” Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Rasûlü! O kimsenin buna gücü yetecek mi?” denildi. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “O kimseye yüz erkek kuvveti verilecektir.” (Tirmizî) -Bu konuda Zeyd b. Erkâm’dan da hadis rivâyet edilmiştir.

“Cennetlikler, kadınları ile cinsi münasebette ( bulunacaklar ) bulundukları zaman onlar yine bakire olacaklardir.” (M.i. Kesir 3/434 )

“Cennetliklerin en alt derecesinin seksen bin hizmetcisi ve yetmiş iki hanımı olacaktır. Ona ( eşleri ile cinsi munasebette bulunmasi için özel olarak ) San`a ile Cabiye mıntıkaları arası alanı dolduracak büyüklükte bir de çadır kurulacaktır. Kurulan bu çadır ise inci, yakut ve zebercedden yapılacaktır. ” (M.i. Kesir 3/425 )

Buharî ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Musa el-Eşarî Radıyallahu Anhu'den, Peygamber'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurduğu nakledilir:

"Mümin için Cennet'te içi boş bir inciden bir çadır vardır, uzunluğu altmış mildir, içinde aileleri vardır, mümin onları dolaşır (cinsi münasebette bulunur), biri diğerini görmez." (Müslim, 2838, Cennet ve nimetleri ile ehlinin sıfatı kitabının, Cennet çadırlarının sıfatı babı)

İbn Ebi'd-Dünyâ der ki:  ... Abdullah dedi ki:

"Her müslüman için bir dilber vardır, her dilberin bir çadırı vardır. Her çadırın dört kapısı olur, her gün her kapıdan o dilbere bir hâtıra, bir hediye, bir ikram gelir, hiçbiri daha önce gelenin aynı değildir, ne alaycı-dalgacıdırlar ne aç gözlüdürler, ceylan gözlü hurilerdir, sanki sedefler içinde gizli inciler gibidirler." (İbn Ebi'd-Dünya mevkuf olarak rivayet etmiştir, bk. et-Terğib vet-Terhib, IV, 515-516)

Buhârî ve Müslim’in diğer bir rivayetine göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

“Onların cennetteki kapları altındandır. Orada terleri mis gibi güzel kokacaktır. Orada her birine, baldırının iliği etinin üstünden görünecek kadar güzel ikişer kadın verilecektir. Onların kalpleri tek bir adamın kalbi gibi aynı duyguları taşıdığından, aralarında ne anlaşmazlık ne de çekişme meydana gelecektir. Akşam sabah Allah Teâlâ’yı ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih edeceklerdir.” (Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 17)

“Beni Hak ( bir kitab olan Kur`an ) la gönderen Allah`a yemin ederim ki sizler Cennet`liklerin eşlerini ve evlerini tanıdıklarından daha çok eşlerinizi ve evlerinizi tanıyor değilsiniz. Cennet`e gireceklerin her biri Allah`ın kendisi için yarattığı yetmiş iki zevce ile cinsi münasebette bulunacagı gibi imanları ve amelleri sebebiyle Cennet`e girmis dünya kadınlarından olan iki eşi ile de cinsi münasebette bulunacak”tır. Ne var ki dünya hayatında Allah`a ibadet etmeleri sebebiyle bu iki eş Allah`ın yarattıgı diğer eşlere üstündur. Kişi bu ( eşlerinden birinin ) yanında iken ne o eşinden, ne de eşi kendisinden bıkkınlık duyar. Her yaklaşmasında ise eşini bakire bulur. Böyleyken cinsel organı sönmez. Eşi sızı duymaz. Ikisi için de boşalma yoktur.İlişkileri sürerken kişi birden şöyle bir uyarı alır: Senin ve eşinin ilişkiden usanmayacağınızı biliyoruz. Ancak senin başka eşlerin de vardır. Kişi bu uyarıdan sonra ayrılıp çıkar tek tek her bir zevcesi ile cinsi münasebette bulunur. Her birinin yanına geldiği eşi şöyle der :

“Cennet`te  senden güzel hiç bir varlık yoktur. Cennet`te benim için senden daha sevgili bir kimse de yoktur.”

"Cennettekilere yeme, içme ve cinsel ilişki bakımından tam yüz kişinin gücü verilecektir." (Zeyd radıyallahu anh. Dârimî.)

Tavus, Mücahid ve İbrahim en-Nehai (Rahmetullahi Aleyh) gibi tabiin âlimleri şöyle demişlerdir:

“Cennette cinsel birleşme vardır ancak çocuk olmayacaktır.”

Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Cennetliklere verilecek kadınlar olan hurilerin baldırlarının beyazlığı yetmiş kat elbisenin altından görülür hatta ilikleri bile çünkü Allah; “Onlar yakut ve mercan gibidirler” (Rahman sûresi 58. ayet) buyurmaktadır. Yakut öyle bir taştır ki şeffaflığından dolayı arkasından bir ip uzatsan aynen o ipi görürsün.” (Tirmizî)

Onlardan her bir erkeğin iki karısı bulunacak, her kadının üzerinde elbisesi bulunacak, bu elbiselerin arkasından bile o kadınların ilikleri görülecektir.” (Müsned: 10702, Tirmizî: Bu hadis hasendir (güzeldir.) )

“ …. Saklanmış yumurta gibi bembeyaz olan Cennet kadınlarının tenlerinin inceligi yumurtanın kabugu içindeki beyaz kısmı örten seffaf zarın inceligi gibidir.” (I.Kesir 3/417 )

el-Feryâbî şöyle demiştir:

... Halid b. Yezid anlattı

... Ebû Ümâme, Rasûlullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Cennete hangi kul girse yetmiş iki eş ile eşlendirilir, ikisi ceylan gözlü hurilerden, yetmiş tanesi de dünya ehlinden kendine kalanlardan. Bu kadınlardan hangisi varsa hepsinin iştahlı bir önü, o adamında eğilmeyen bir zekeri vardır." (en-Nihâye, II, 457; İbn Mâce, 4337; Zühd kitabının, Cennet'in sıfatı babı; Beyhakî, el-Ba's ve'n-Nuşûr, 367; Ebu Nuaym, Sıfat el-Cenneh, 370)

et-Tabarânî der ki:

... Ebû Hureyre der ki:

"Ey Allah'ın Rasûlü, Cennet'te kadınlarımıza ilişecek miyiz? denildi. Buyurdu ki: "Kişi bir günde yüz bakireye ilişir."

(Taberanî, el-Mucem es-Sağîr, II, 12-13. Heysemî)

Ebu Ya'la el-Mevsılî der ki:

... Ebu Hureyre Radıyallahu Anhu der ki:

Bize Rasûlullah bir gurup ashab içinde konuşuyordu.

…Adam onun yanında ne kadar kalsa bıkmaz, kadın da bıkmaz, ona her varışında onu bakire bulur, âleti sekme yapmaz, kadınınki de tahammülsüzlük göstermez. Adam bu halde iken kendisine anlaşıldı ne usanacaksın ne usanılacaksın. Fakat orda ölüm yok, hayal yok. Ancak onun ondan başka eşleri de var. Bunu duyunca adam çıkar, hepsine tek tek varır. Hangine varsa, vardığı kadın, vallahi cennette senden daha güzel bir şey yok der. Cennette (helalim olarak) senden daha çok sevdiğim bir şey yok, der." (Ebu Ya'lâ, Müsned'inde rivayet etmiştir, bk, en-Nihaye, I, 213-223.)
  Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh
Bu Site en iyi ve doğru Internet Explorer Hariç diğer tüm Tarayıcıları ile gözükür